เน็ต 100 MB 9 บาท

ใช้เท่าไหร่ ซื้อเท่านั้น
ราคา 9 บาท
ใช้งานได้ 24 ชม.
กด *900*3301#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เน็ต 200 MB 15 บาท

ใช้เท่าไหร่ ซื้อเท่านั้น
ราคา 15 บาท
ใช้งานได้ 24 ชม.
กด *900*3306#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เน็ต 750 MB 39 บาท

ใช้เท่าไหร่ ซื้อเท่านั้น
ราคา 39 บาท
ใช้งานได้ 24 ชม.
กด *900*1920#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เน็ต 400 MB 59 บาท

ใช้เท่าไหร่ ซื้อเท่านั้น
ราคา 59 บาท
ใช้งานได้ 7 วัน
กด *900*3307#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เน็ต 1GB 99 บาท

ใช้เท่าไหร่ ซื้อเท่านั้น
ราคา 99 บาท
ใช้งานได้ 7 วัน
กด *900*1921#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เน็ต 8GB 149 บาท

ใช้เท่าไหร่ ซื้อเท่านั้น
ราคา 149 บาท
ใช้งานได้ 7 วัน
กด *900*1705#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เน็ต 1.5 GB 199 บาท

ใช้เท่าไหร่ ซื้อเท่านั้น
ราคา 199 บาท
ใช้งานได้ 30 วัน
กด *900*8982#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เน็ต 2GB 250 บาท

ใช้เท่าไหร่ ซื้อเท่านั้น
ราคา 250 บาท
ใช้งานได้ 30 วัน
กด *900*3325#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์
Tags