เซฟเซฟ 512 Kbps 300 MB 24 ชม.

เล่นเน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 300 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
ราคา 15 บาท
ใช้งานได้ 24 ชม.
กด *900*8951#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เซฟเซฟ 512 Kbps 500 MB 24 ชม.

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 500 MB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
ราคา 19 บาท
ใช้งานได้ 24 ชม.
กด *900*1931#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เซฟเซฟ 512 Kbps 1GB 4 วัน

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
ราคา 45 บาท
ใช้งานได้ 4 วัน
กด *900*8975#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เซฟเซฟ 512 Kbps 1.5GB 7 วัน

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.5 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
ราคา 79 บาท
ใช้งานได้ 7 วัน
กด *900*8952#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เซฟเซฟ 512 Kbps 4GB 30 วัน

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 4 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
ราคา 199 บาท
ใช้งานได้ 30 วัน
กด *900*8976#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เซฟเซฟ 512 Kbps 9000MB 30 วัน

เน็ตความเร็วสูงสุด 512Kbps รวม 9000 MB (300MB ต่อวัน จากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps)
ราคา 299 บาท
ใช้งานได้ 30 วัน
กด *900*8998#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์

เซฟเซฟ 512 Kbps 12GB 60 วัน

เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 12 GB (6GB ต่อ 30 วัน หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps )
ราคา 369 บาท
ใช้งานได้ 60 วัน
กด *900*1987#
*สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน
**แพ็กเกจสมัครแบบรายครั้ง
สมัครออนไลน์
Tags